www.tekstmaskinen.net

Hvis du forlanger et klogt svar, må du også spørge fornuftigt.
Goethe

Før du skriver ansøgning og CV

Inden du skriver ansøgningen, uanset om den er opfordret eller uopfordret, er det en fordel at besøge virksomhedens eller arbejdsgiverens hjemmeside og finde ud af så meget som muligt om vision, værdier, spændende projekter, virksomhedskultur o.l. Hvis du skriver en uopfordret ansøgning, kan du måske endda finde ud af, hvem du kan ringe op hos virksomheden, inden du sender din ansøgning, eller hvem du skal stile ansøgningen til.

Opfordrede jobansøgninger

Læs altid jobannoncen grundigt igennem. Streg vigtige oplysninger under eller mærk dem op på anden måde. Læg specielt mærke til, i hvilken grad stillingsbeskrivelsen matcher dine ønsker og kvalifikationer. Læg også mærke til, om der er punkter, som du kunne tænke dig en uddybning af.

I de fleste tilfælde er det en fordel at ringe til virksomheden, inden du sender ansøgningen, idet du så allerede dér har skilt dig ud fra de andre ansøgere.

Inden du ringer, skal du forberede nogle relevante spørgsmål, som du ikke kan finde svar på andre steder. Først og fremmest kan du spørge om de punkter i jobannoncen, som du gerne vil vide mere om. Du kan også spørge, om stillingen er nyoprettet, om hvor mange medarbejdere, der er i afdelingen med den ledige stilling etc.

Hvis der er opgivet en kontaktperson i annoncen, er det ham eller hende, du skal tale med. Ellers må du spørge dig for, når du ringer. Husk altid at stile ansøgningen til jobannoncens kontaktperson eller den person, som du har talt med.

Det er en fordel, hvis du sender din ansøgning så hurtigt som muligt, efter den ledige stilling er annonceret. Hvis din ansøgning er den første, som virksomheden modtager, har du allerede dér skilt dig positivt ud. Det kan dog ikke altid lade sig gøre, men en ting, som du under ingen omstændigheder må gøre, er at sende ansøgningen for sent. Så kan du lige så godt lade være.

Uopfordrede jobansøgninger

Brug dit netværk! Spørg familie, venner og bekendte, om de kender en virksomhed, der mangler én som dig. Dit netværk kan i mange tilfælde sætte dig på sporet af, hvor du kan søge. Som det gælder alt muligt andet, er det altid godt at kende nogen, som kender nogen, når man søger nyt job.

Få inspiration igennem aviserne. Der skrives meget om aktive og ekspanderende virksomheder. Det er naturligvis også en god idé at søge på internettet eller i opslagsværker under f.eks. den branche, som du søger job indenfor.

Under alle omstændigheder er det altid en fordel at kontakte virksomheden telefonisk, inden du sender din uopfordrede ansøgning. For det første gør du allerede igennem telefonsamtalen opmærksom på dig selv. For det andet får du fundet ud af, hvilken person du skal stile din ansøgning til.

Gode spørgsmål i en telefonsamtale kan være, hvordan virksomheden stiller sig til uopfordrede ansøgninger, eller hvor længe ansøgningerne bliver gemt. Disse spørgsmål vil helt sikkert forekomme arbejdsgiveren relevante - vel at mærke, hvis du ikke kan finde svar på dem andre steder som f.eks. på virksomhedens hjemmeside e.l.
© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net