www.tekstmaskinen.net

Det var en lykkelig trældom, at arbejde.
Knut Hamsun

Introduktion til CV-maskinen

angiver links til artikler, hvor du kan få mere at vide (åbner i et nyt vindue).

Bemærk, at vi ikke gemmer de tekster, som du har produceret her. Derfor er det nødvendigt, at du har et tekstbehandlingsprogram (Word e.l.) installeret på din pc for at kunne udskrive din ansøgning eller dit CV.

Hvis du sidder ved en offentlig pc (på en skole, et bibliotek eller lignende) er det VIGTIGT, at du sletter alle personlige oplysninger fra pc'en igen. Dette gøres ved at trykke på knappen i slutningen af programmet.

 

Se eksempler på CV'er.

Tryk , hvis du gerne vil hurtigt i gang og derfor ikke ønsker at læse resten af introduktionen.

Her i CV-maskinen får du vejledning i og har du mulighed for at skrive dit CV. Undervejs gives mange eksempler til inspiration.

Hvad er vigtigt, inden man skriver ansøgning og CV?

Hvad skal man være opmærksom på i en jobannonce?

Et CV er en liste over erhvervserfaring, uddannelse(r) og andet, der har interesse for arbejdsgiveren. Det er et supplement til ansøgningen, der giver et fyldestgørende indtryk af dig som ansøger og person.

Hvad er forskellen på ansøgning og CV?

Husk! Se altid dit CV igennem, før du lægger det ved en ansøgning. På den måde kan du sikre dig, at det indeholder de oplysninger, som er mest relevante i forbindelse med det job, du søger.

Et CV kan enten udformes som et kronologisk eller kompetencestyret CV. Det mest almindelige CV er det kronologiske, hvor oplysningerne står listet i tidsmæssig rækkefølge. Det kompetencestyrede CV er en udvidelse og uddybning af det kronologiske CV. Det indeholder, foruden en kronologisk liste over erhvervserfaring m.v., enten et kort resumé af hele CV'et eller en præsentation af dig selv samt et afsnit med uddybning af relevante nøglekompetencer.

Hvad er forskellen mellem et kronologisk og et kompetencestyret CV?

Det kronologiske CV er det letteste at fremstille, imens det kompetencestyrede kræver lidt mere arbejde, men så giver det også et langt mere fyldestgørende indtryk af dig.

CV-maskinen skelner ikke umiddelbart imellem det kronologiske og det kompetencestyrede CV. Det vil sige, at du først fremstiller et almindeligt kronologisk CV, som du til sidst får mulighed for at udvide til et kompetencestyret CV ved at vælge afsnittene resumé/præsentation og erhvervskompetencer. Disse afsnit vil blive placeret lige efter dine personlige data i CV'et - altså faktisk som nogle af de første.

Hvis du fra starten ved, at du gerne vil fremstille et kompetencestyret CV, behøver du ikke at uddybe de kronologiske punkter ret meget (ellers kan du også let komme til at gentage dig selv). Gem i stedet uddybningen til afsnittene resumé/præsentation og erhvervskompetencer.

CV'ets forskellige dele

CV-maskinen bygger på, at et CV traditionelt består af nogle faste afsnit. Det er disse, du bliver ført igennem, når du starter maskinen:

Personlige data
Erhvervserfaring
Uddannelse
Kurser og efteruddannelse
IT-kompetencer
Sprogkundskaber
Personlige kvalifikationer
Fritidsinteresser
Yderligere oplysninger
Referencer
Resumé eller præsentation (hører hjemme under det kompetencestyrede CV og kan springes over)
Erhvervskompetencer (hører hjemme under det kompetencestyrede CV og kan springes over)

Til sidst giver vi nogle råd til finpudsning af CV'et.

Gå videre til CV-maskinens første trin ved at klikke på pilen        
© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net