www.tekstmaskinen.net

Essensen af viden er at besidde den, at anvende den.
Confucius

Fonte til dit og fonte til dat


En font er en skrifttype.

Der er stor forskel på hvilke fonte, der er læsevenlige på skærmen, og hvilke fonte, der er velegnede til udskrift. Mærkeligt nok er Times New Roman valgt som standard for websider i de fleste browsere, selv om denne font egentlig er bedst egnet til udskrift.

Knap så mærkværdigt forekommer det, at Times New Roman er standard-skrifttype i tekstbehandlingsprogrammer som Word o.l. Årsagen til, at denne font er velegnet til udskrift, er, at den har "fødder". Dermed kan øjnene bedre følge linien, og teksten er lettere læselig, end hvis fonten var f.eks. Verdana, som ingen fødder har.

Andre fonte med fødder er Palatino, Bookman Old Style og Courier New. Sidstnævnte er den "gamle" skrivemaskinetype. Ulempen ved denne font er, at den fylder meget. Det kan så naturligvis være en fordel, hvis man gerne vil have teksten til at fylde.

Rent teknisk kan du vælge hvilken font, du vil, til udskrift af din ansøgning. Vi vil dog råde dig til ikke at vælge alt for snørklede, fantasifulde og svært læselige fonte. Ovennævnte er gode bud på skrifttyper, der ikke sætter modtageren på arbejde for at tyde teksten.

Ansøgninger pr. e-mail

Spørgsmålet om, hvilken font du skal anvende, er også meget vigtigt, når du vælger at sende din ansøgning som vedhæftet fil til en e-mail. Vi vil råde dig til altid at vælge skrifttypen Times New Roman, når du sender ansøgningen pr. e-mail. Du kan nemlig være så godt som sikker på, at modtageren har installeret denne skrifttype. Hvis du skriver din ansøgning i en mere sjælden font, kan du aldrig vide lige præcis, hvordan den kommer til at se ud hos den virksomhed, der får din ansøgning.

Send i øvrigt kun ansøgningen pr. e-mail, hvis det udtrykkeligt står angivet i jobannoncen, eller hvis du på anden måde har fået at vide, at virksomheden modtager ansøgninger elektronisk.

Den kreative ansøgning i et fancy layout kan du slet ikke sende elektronisk, da du aldrig kan være sikker på, at opstillingen bliver som tiltænkt, og/eller billeder bliver placeret rigtigt i modtagerens udgave.

Fonte på skærmbilleder

Den mest anvendte font på hjemmesider er Verdana. Det er den, vi bruger her på TEKSTMASKINEN.net. Den er uden fødder og meget let læselig på en skærm. Det er naturligvis også derfor, at den er så populær.

I dag har de fleste browsere denne skrifttype installeret. Hvis hjemmesiden alligevel skulle blive vist på en browser uden Verdana, vil teksten i stedet blive vist i Times New Roman.

Der findes forskellige måder, hvorpå man kan definere en slags hierarki af fonte på ens hjemmeside - altså hvilken font, der har 1. prioritet, 2. prioritet osv. Her vil det dog føre for vidt at komme nærmere ind på de tekniske detaljer.

© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net