www.tekstmaskinen.net

Jeg ved, at jeg ved, at jeg intet ved.
Sokrates

Forskellen på ansøgning og CV


En jobansøgning har kun ét formål: nemlig at give dig adgang til en jobsamtale. En ansøgning skal gøre virksomheden interesseret i netop dig samt din motivation og dine kompetencer i forhold til jobbet.

Formålet med et CV er derimod at beskrive din erhvervserfaring, uddannelse, fritidsinteresser o.l., samt præsentere, hvilke kompetencer du har opnået inden for de forskellige områder.

Man kan også sige, at imens CV'et er en beskrivelse af fortiden, indeholder ansøgningen i høj grad et fremtidsperspektiv. I et CV lister du dine kvalifikationer og andre relevante oplysninger op med udgangspunkt i, hvad du har lavet indtil nu. I en ansøgning skriver du med andre ord om de samme emner, så det fremgår, hvad du er kvalificeret til i et fremtidigt job.

I CV'et er det en fordel at fremhæve de punkter, som er relevante for det specifikke job. Derfor bør du altid se dit CV igennem, inden du lægger det ved en ansøgning. I ansøgningen må du ikke gentage punkterne ordret, men netop forklare, hvorfor de er relevante for jobbet.

Nogle jobsøgere har så mange kompetencer, at de kan fremstille et brutto-CV, som de så plukker fra, når de skal søge job. Stadigvæk er CV'et dog en liste, der gerne skulle give et hurtigt overblik, imens ansøgningen er en beretning om, hvorfor du ønsker dig jobbet, og hvad du lige præcis kan, der gør netop dig velegnet. Dermed er ansøgningen i meget højere grad en personlig henvendelse, end CV'et er, og heri ligger nok den største forskel.

Når man søger job, er det også værd at være opmærksom på, at nogle personalefolk - specielt i meget store firmaer - betragter ansøgningen som en form for "følgebrev", idet CV'et altid er det, som de slår først op på. Hvis du ud fra oplysningerne i CV'et opfylder jobkravene, går arbejdsgiveren så videre og læser ansøgningen for at få et supplerende indtryk af dig. Du kan dog ikke regne med, at alle virksomheder har samme vægtning af CV i forhold ansøgning. Derfor vil vi råde dig til i alle tilfælde at gøre meget ud af begge dele. Hver gang du søger job, bør du skrive en unik ansøgning og tilpasse dit CV.

Vi anbefaler også, at du skriver dit CV først, da du dermed kan tage udgangspunkt i og referere til CV'et, når du laver ansøgningen.

Som hovedregel vedlægger man ikke andet end CV til sin ansøgning, medmindre der i jobannoncen er bedt om det. Du kan tage kopier af eksamensbeviser, udtalelser o.l. med, når du bliver indbudt til jobsamtale.
Med ansøgningsmaskinen kan du fremstille en kort, præcis og målrettet ansøgning. Med CV-maskinen kan du fremstille et uddybende CV med relevante oplysninger. Det er netop, hvad 99% af alle arbejdsgivere ønsker.© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net