www.tekstmaskinen.net

Arbejdet er hyppigt fornøjelsens fader.
François Voltaire

Forskellen mellem kronologisk og kompetencestyret CV


Dit CV er din personlige profil, og derfor findes der som sådan ikke en færdig opskrift på, hvad et CV skal indeholde. Typisk kan et CV dog udformes som enten et kronologisk eller et kompetencestyret CV (populært kaldet kompetence CV).

Overordnet kan man sige, at det kronologiske CV fokuserer på dine ansættelsesforhold, imens det kompetencestyrede CV fokuserer på, hvad du har lært af dine ansættelsesforhold.

Kronologisk CV

Det kronologiske CV er det klassiske CV. Det er den type, mange virksomheder er vant til at læse - og dét kan være en fordel.

I det kronologiske CV redegør du for dine ansættelsesforhold, uddannelser o.l. i omvendt kronologisk rækkefølge. Det betyder, at du skriver dit seneste ansættelsesforhold først, og dit første sidst. Under de aktiviteter, som du finder, er særligt relevante i forhold til den stilling, du nu søger, skal du kort beskrive dine væsentligste opgaver, resultater og erfaringer.

Fordelen ved det kronologiske CV er, at det giver et godt overblik. Denne type CV egner sig særligt godt til folk, der har et langt karriereforløb bag sig. Hvis man til gengæld er nyuddannet eller kun har et enkelt ansættelsesforhold bag sig, kan det kronologiske CV let komme til at se lidt tomt ud.

En anden ulempe ved det kronologiske CV er, at uanset om du har erhvervserfaring eller ej, skal den personaleansvarlige, der skal tage stilling til din ansøgning, lede efter dine relevante kompetencer, som står flere forskellige steder i CV'et.Kompetencestyret CV

Hvis du er nyuddannet eller kun har et enkelt ansættelsesforhold bag dig, vil vi råde dig til at skrive et kompetencestyret CV.

Fordelen ved det kompetencestyrede CV er, at vægten ikke ligger på dine konkrete ansættelsesforhold, men derimod på dine kompetencer. Det kompetencestyrede CV fremhæver altså, hvad du kan, frem for, hvor du har været ansat. Dette er en fordel, hvis du er nyuddannet eller kun har et enkelt ansættelsesforhold bag dig, for du vil altid have opnået forskellige kompetencer eksempelvis i forbindelse med studiejob, foreningsarbejde e.l., som du kan skrive på dit CV.

Til forskel fra det kronologiske CV, hvor den personaleansvarlige er nødt til at lede efter dine relevante kompetencer, fordi de står forskellige steder i CV'et, har du i det kompetencestyrede CV mulighed for at skrive dine kompetencer ét sted, selvom du har erhvervet dig dem på forskellige måder.

Det kompetencestyrede CV indledes med et resumé/præsentation, hvori du beskriver dit afsæt for at søge stillingen. Herefter følger en beskrivelse af dine 3-5 nøglekompetencer i forhold til den søgte stilling, og netop her er endnu en fordel ved det kompetencestyrede CV. Du kan nemlig målrette CV'et den stilling, du søger, og den virksomhed, du søger en stilling i.

Ulempen ved et kompetencestyrede CV er, at det skal laves om ved hver stillingstype, du søger.

Lav et brutto-CV

Uanset om du vælger at skrive det ene eller andet CV, er det for din egen skyld altid en god idé at lave et såkaldt "brutto-CV". Et brutto-CV er et CV, der indeholder alle informationer om dine ansættelsesforhold, uddannelser, kurser og efteruddannelser, udlandsophold, foreningsarbejde, bestyrelsesarbejde o.l.. Under hver aktivitet beskriver du, hvilke funktioner du har haft, hvilke resultater du har skabt, og hvad du er blevet god til ved at arbejde med den pågældende aktivitet.

Ved at skrive dit brutto-CV får du afklaret præcis hvilke kompetencer, du har erhvervet. Når du herefter skal skrive et CV, kan du "plukke" fra dit brutto-CV.

Om CV-maskinen

Her på TEKSTMASKINEN.net kan du skrive både et kronologisk og et kompetencestyret CV. CV-maskinen ser ikke de to CV'er som hinandens modsætninger, men ser derimod det kompetencestyrede CV som en udvidelse af det kronologiske. Når du går i gang med at skrive et CV på maskinen vil du først blive bedt om at skrive et kronologisk CV, og derefter vil du blive spurgt, om du ønsker at tilføje resumé/præsentation og/eller dine erhvervskompetencer.

Du bestemmer selv, om CV'et skal indeholde et af afsnittene eller dem begge. Et CV bliver dog altid bedre jo mere konkret det er, og jo mere målrettet det er den stilling, du søger - og det bliver CV'et med afsnittene resumé/præsentation og erhvervskompetencer.© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net