www.tekstmaskinen.net

 

Overskrift og personlige data

Det første, du skal skrive på dit CV, er en overskrift. Betegnelsen CV er en forkortelse af det latinske begreb curriculum vitae, der betyder "livets løb" og normalt oversættes med livsforløb eller levnedsbeskrivelse. På dit CV skal du ikke lave nogen former for kreative overskrifter, da de kun vil forvirre.

Herunder kan du vælge mellem 5 forskellige overskrifter. Vælg den, du synes bedst om.

Se eksempler på CV'er.

Curriculum vitŠ



Curriculum vitae



CV



Levnedsbeskrivelse



Dataliste



Ingen overskrift



Herefter skal du indsætte dine personlige data. Det er vigtigt, at disse oplysninger står som det første i CV'et, så virksomheden hurtigt kan finde eksempelvis dit telefonnummer, hvis de vil invitere dig til jobsamtale. Som minimum bør du oplyse navn, adresse og telefonnr. Derudover kan du vælge at oplyse e-mail-adresse, eventuel hjemmesideadresse, alder og/eller civilstand osv. De felter, som du ikke skriver i, kommer ikke til at optræde på CV'et.

Navn:

Dit navn



Adresse:

Dit gadenavn og husnr.



Postnr.:

Dit postnr. (Ansøgningsmaskinen finder den by, der hører til dit postnr.)



Tlf.:

Dit telefonnr.



Mobilnr.:

Dit mobiltelefonnr.



E-mail-adresse:

Din e-mail-adresse



Hjemmeside:

Din hjemmeside
Tænk på, at en hjemmeside ofte kan give et godt supplerende indtryk af dig som både medarbejder og privatperson. Har du ikke en hjemmeside, så lad os lave den for dig. Se mere HER! (åbner i nyt vindue)



Alder:

Din alder f.eks. 32 år
Hvis du skriver i dette felt, skal du naturligvis ikke skrive i "Født".



Født:

Evt. by, hvori du er født, samt dato og årstal f.eks. Århus, den 10. november 1975,
10. november. 1975 eller blot 1975
Hvis du skriver i dette felt, skal du naturligvis ikke skrive i "Alder".



Civil status:

Her kan du skrive, om du er gift, samboende eller single (enlig), om du har børn, og i så fald hvor mange.

Eksempler:

Single, tre børn på 12, 14, og 17 år, der alle bor hos mig

Jeg bor sammen med Gustav, som jeg har kendt de sidste 7 år

Jeg er gift på 4. år og har en søn på 2½ år

Jeg lever sammen med Per, der er elektriker. Vores to piger på 19 og 24 år er flyttet hjemmefra.

                                                                            Klik på pilen for at gå videre til næste trin       




© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net