www.tekstmaskinen.net

Han var så dygtig, at det føltes som en lettelse, da han gik af.
K.K. Steincke

Afslag – hvad så?

Langt de fleste jobsøgere oplever at få afslag. Det første er altid det værste, men uanset om det er afslag nr. 100, der dumper ind ad brevsprækken, kan et afslag altid bruges konstruktivt. Med andre ord kan du lære noget af hvert eneste.

 

Som vi skriver i artiklen Forskellen på ansøgning og CV, har din ansøgning kun et eneste formål, nemlig at få virksomheden til at invitere dig til en jobsamtale. Derfor er der stor forskel på, om du får afslag på din ansøgning eller efter en jobsamtale, for hvis det sidste er tilfældet, har din ansøgning opfyldt sit formål.

 

Herunder vil vi derfor behandle de to situationer i to forskellige afsnit.


Afslag på ansøgning

Når en virksomhed giver dig afslag på baggrund af din ansøgning, har virksomheden enten givet dig afslag ud fra de informationer, som du har givet i ansøgningen og CV'et eller på grund af udformningen (stavefejl, opbygning o.l.). Her på websitet kan du få hjælp til at opbygge og formulere din ansøgning og dit CV. Derfor vil vi i denne artikel ikke behandle afslag på baggrund af din ansøgnings udformning, men kun afslag, der skyldes de informationer, som du har givet i ansøgning og CV.

 

I nogle afslag er der angivet en begrundelse for, hvorfor virksomheden ikke valgte at indkalde dig til samtale. Der kan f.eks. stå "Stillingen er gået til en kandidat, der efter vores overbevisning i højere grad matchede den opstillede profil", men ofte meddeles det blot, at "Stillingen er besat til anden side" uden nogen nærmere forklaring.

 

Hvis der ikke er oplyst en begrundelse for afslaget, eller den kun er vagt antydet, vil det i mange tilfælde være en god idé at ringe virksomheden op og spørge nærmere ind til, hvorfor det ikke lige blev dig, der blev indkaldt til en jobsamtale. Spørg eventuelt efter, på hvilke områder din profil ikke passede til det ledige job, eller hvilke kvalifikationer du manglede.

Når du nu har gjort, hvad du kunne for at finde ud af, hvorfor du ikke blev udvalgt til samtale, er det tid til selvransagelse. Har du:

  • søgt job, som du helt realistisk kan få? Var du kvalificeret til den ledige stilling?


  • gjort arbejdsgiveren tilstrækkeligt opmærksom på, hvor kvalificeret du er?


  • fremhævet de relevante kompetencer, som måske ikke var direkte nævnt i jobannoncen?

Hvis du ikke har gjort det, før du sendte din ansøgning, kan du også få en god ven eller en anden, som du har tillid til, og som kender dig godt, til at læse din ansøgning igennem. Måske kan han eller hun se, at der er noget, som du har glemt at fortælle, eller noget, som bør udelades eller forklares på en anden måde. Så ved du det til næste gang, du skal skrive en ansøgning.

Afslag efter jobsamtale

Til lykke – din ansøgning var god nok. Alligevel fik du afslag - hvorfor mon?

Uanset om virksomheden har oplyst årsagen til afslaget eller ej, kan du altid ringe og spørge nærmere ind  til, hvad der netop gjorde udslaget, så det ikke blev dig, der fik jobbet. Spørg også, hvad du eventuelt kan gøre bedre næste gang, du inviteres til jobsamtale. Det vil den personaleansvarlige helt sikkert gerne fortælle dig.

Samtidig virker en sådan telefonsamtale som et positivt tiltag fra din side, så virksomheden måske vender tilbage til dig, hvis de på et tidspunkt mangler endnu en medarbejder. Du kan under telefonsamtalen også spørge efter, om virksomheden måske kender et andet sted, hvor der kan være brug for dig.

Prøv derefter at gøre op med dig selv, hvad du kan gøre ved de ting, som du nu har fået oplyst. Hvis du ikke har fået en helt klar begrundelse, skal du huske på, at ethvert valg er subjektivt – også valg af medarbejder. Tit og ofte taler man om, at kemien skal passe. Sådan er det i alle forhold, også ansættelsesforhold. Og det gælder for begge parter - både arbejdsgiver og medarbejder.

Det kan også være, at det var en simpel bagatel, der gjorde udslaget, så du ikke fik jobbet. Måske kunne den valgte kandidat starte dagen efter, imens du skulle have en måned til at sige dit gamle job op. Det er bare ærgerligt, men ikke sådan at ændre.

© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net