www.tekstmaskinen.net

Der er to slags viden; vi kender en ting selv, eller vi ved, hvor vi kan få information om den.
Samuel Johnson

Forskellen på en opfordret og uopfordret ansøgning


En opfordret ansøgning er et svar på en jobannonce. Det er vigtigt at bemærke, at de kvalifikationer, arbejdsgiveren har ønsket i annoncen, ikke skal ses som krav til jobsøgeren, men derimod ses som netop en ønskeliste fra arbejdsgiverens side. Selvom der i jobannoncen måske står: "Du arbejder i dag i en lignende stilling", og du lige er blevet færdig med din uddannelse, så kan du, hvis du vurderer, at du opfylder hovedparten af kravene, med sindsro søge stillingen alligevel. Bemærk, at der i stillingsannoncer ofte er angivet et telefonnummer eller en mailadresse på en kontaktperson, som kan give yderligere oplysninger om stillingen. Hvis du er i tvivl, om du er den profil, firmaet søger, så ring og spørg. Det er dumt at skrive en ansøgning, hvis man på forhånd kan få at vide, at man ikke har den rette profil.

Fordelen ved denne type ansøgning er, at du ved hvilke forventninger virksomheden har til deres nye medarbejder, og du kan derfor svare på disse forventninger.

Ulempen er, at du kan forsvinde i mængden. Eftersom stillingen er opslået et offentligt tilgængeligt sted, vil der også være mange ansøgere til stillingen. Det drejer sig derfor om at skrive en ansøgning, der er anderledes end de andres. Du kan gøre din ansøgning bemærkelsesværdig ved "bare" at undgå stavefejl, og målrette den. Husk at du søger stillingen og ikke virksomheden, men at chefer ofte betragter netop deres virksomhed som verdens ottende vidunder, hvorfor det er vigtigt, at du kender virksomhedens produkter og strukturer. Hvis du for alvor ønsker at skrive en spændende ansøgning, kan du læse artiklen Den kreative ansøgning, hvor du kan hente idéer til, hvordan du laver en gennemført kreativ ansøgning, eller læs artiklen Ansøgning, der skiller sig ud, hvor du kan finde inspiration til at skrive en ansøgning, der bliver lagt mærke til.En uopfordret ansøgning er en ansøgning til en stilling, som ikke er opslået. Den uopfordrede ansøgning adskiller sig fra den opfordrede ved, at den ikke "bare" gør rede for, hvordan du kan imødekomme de forventninger, virksomheden har formuleret. I den uopfordrede ansøgning skal du selv formulere virksomhedens forventninger til dig. Du skal altså forestille dig dit eget job og beskrive det.

I praksis betyder det, at du skal beskrive, hvilke opgaver og problemer du kan udføre og løse for virksomheden. Når du søger uopfordret, skal du tænke på dig selv som et selvstændigt firma, der tilbyder at løse bestemte opgaver for den virksomhed, du ønsker at arbejde for. At søge uopfordret kræver mere viden om virksomheden/-erne og større forberedelse end at søge på en konkret stillingsannonce.

Når dette er sagt, skal det dog også understreges, at en uopfordret ansøgning kan udformes på to vidt forskellige måder: Enten efter riffelmetoden eller efter haglgeværsmetoden. Riffelmetoden indebærer, at du sigter målrettet mod en specifik virksomhed og en specifik type stilling. Metoden er ofte yderst effektiv, men tidskrævende, da den kræver en del forarbejde. For at skrive en ansøgning efter riffelmetoden er du nødt til at undersøge virksomheden meget grundigt forinden.

Haglgeværsmetoden indebærer, at du sigter bredere og, forhåbentlig, rammer flere. Du afgrænser på forhånd en større målgruppe, 10-20 virksomheder, på baggrund af dine jobønsker. Hvilke virksomheder kunne tænkes at have brug for en…? Du udarbejder dernæst en standardansøgning - evt. på ansøgningsmaskinen, hvor kun adresse og evt. kontaktperson ændres, inden ansøgningerne sendes til virksomhederne. Fordelen ved haglgeværsmetoden er, at du kan skrive mange ansøgninger på relativt kort tid. Ulempen er, at det kan være på bekostning af kvaliteten.

Den altoverskyggende fordel ved at skrive uopfordrede ansøgninger frem for opfordrede er naturligvis, at du ved selv at være aktivt opsøgende kan mangedoble antallet af steder, hvor du kan søge. Og du kan måske være heldig at være den eneste ansøger til stillingen overhovedet! Mange større virksomheder modtager dagligt uopfordrede ansøgninger. Mange sætter pris på dette og gennemgår ansøgningerne, når ledige stillinger skal besættes. Dermed sparer virksomhederne udgifter i forbindelse med annoncer. Dette betyder for dig, at du kan være heldig at ramme et aktuelt, specifikt behov i virksomheden. I de fleste tilfælde går der dog et stykke tid, før end virksomheden har brug for dine kompetencer.
© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net