www.tekstmaskinen.net

Mennesket er blot et siv; det svageste i naturen, men det er et tænkende siv.
Blaise Pascal

Sådan læses en jobannonce


Hvad skal man være specielt opmærksom på, når man læser en jobannonce? Ved at analysere annoncen rigtigt, kan man få meget at vide om firmaet og den ledige stilling, men også om hvordan man bedst udformer sin ansøgning. Herunder finder du en beskrivelse af, hvad der er vigtigt i annoncens forskellige afsnit.

Annoncens overskrift

Overskriften er vigtig. For det meste beskriver den, hvilken stilling annoncen vedrører, f.eks. Erfaren sagsbehandler på deltid. Den kan også fortælle om arbejdsstedet f.eks. Speditører Frankrig. Udformningen kan være kreativ og uformel: Udadvendt dynamo til kundeservice eller Isproducenter med is i maven. Hvis overskriften er af denne type, kan du også sagtens skrive en ansøgning, der er mindre formel og skiller sig lidt ud.

I nogle jobannoncer nævnes virksomheden navn i overskriften f.eks. DSB søger kontorassistent. Dermed regner virksomheden med, at du kender dens navn på forhånd, fordi den er en vægtig spiller i det danske erhvervsliv eller inden for den aktuelle branche. Det er godt at vide.

Uanset hvordan overskriften ser ud, kan du dog være sikker på, at dens indhold er meget vigtigt. Hvis der f.eks. er nævnt særlige kompetencer, kan de sandsynligvis ikke fraviges.Præsentation af arbejdsgiveren

Mange jobannoncer indledes med en beskrivelse af firmaet. Denne præsentation kan fylde en del i forhold til resten af annoncens tekst. Den er ikke nødvendigvis et udtryk for lige præcis det ledige job, og dermed kan du i første omgang gå lettere hen over dette afsnit og videre til det mere væsentlige. Læs dog disse generelle informationer grundigt igennem, når du skriver ansøgningen. Du kan nemlig bruge dem (f.eks. vision, mission og værdier) til at skrive en ansøgning rettet præcist mod den virksomhed, der søger. Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, skal du naturligvis også kende til disse informationer. Ellers kan det blive fortolket som ligegyldighed.

Jobannoncens indledende præsentation af arbejdsgiveren behøver ikke at være overordnet og generel, men kan også sagtens være knyttet til lige præcis den ledige stilling for at give ansøgeren lyst til at søge lige netop dét job i dén virksomhed. Et godt eksempel fra TV2: Har du lyst til at arbejde med BtB-markedsføring over for annoncører og mediabureauer i ét af Danmarks største og absolut mest innovative mediehuse? I denne annonce findes også en langt mere formel beskrivelse af firmaet, men den har fået en mere beskeden plads i den ene side. I stedet er det førnævnte direkte henvendelse til ansøgeren, der står øverst.

Stillingsbeskrivelsen

Her beskrives arbejdsopgaver og/eller ansvarsområder. Måden, hvorpå disse er beskrevet, afhænger i høj grad af, hvilken type job, der er ledigt. Det er dog altid værd at lægge mærke til, om beskrivelsen er overordnet og generel, eller om de enkelte opgaver er beskrevet på et mere detaljeret niveau.


Eksempler på mere overordnede formuleringer:

• sagsstyring
• planlægning og opfølgning
• arbejde med at udvikle, modellere, simulere og teste koncepter og ideer
  sammen med gode kolleger
• på et strategisk niveau
• være med til at drive en forretning
• delegere og koordinere de interne og eksterne ressourcer

Overordnede og generelle beskrivelser tyder ofte på, at du i høj grad vil få indflydelse på dit eget jobindhold. De kan dog også være tegn på, at virksomheden ikke har gjort sig helt klart, hvilke arbejdsopgaver, der faktisk skal udføres. Særligt hvis stillingen er nyoprettet, kan dette være tilfældet. Hvis det ikke fremgår af annoncen, om stillingen er nyoprettet eller ej, kan du ringe til arbejdsgiveren og få det at vide.

Eksempler på mere detaljerede beskrivelser:

• udfærdige salgs- og marketingmateriale
• opfyldning af varer fra din salgsvogn
• løse kundernes PC- og serverproblemer ved hjælp af telefon
• klipning af cryptomeia buketter


Detaljerede beskrivelser er sandsynligvis udtryk for, at firmaet har nogle helt bestemte forventninger til, hvorledes jobbet skal udføres. Måske er det simpelthen en type job, der kun kan udføres på den bestemte måde, og så er det naturligt, at der står sådan.

Den detaljerede beskrivelse er i en hel del jobannoncer blandet med den mere overordnede, hvilket betyder - som det er tilfældet med mange jobs - at der er visse dele af jobbet, som du kan have mere indflydelse på end andre.

Ansøgerens kvalifikationer

Ofte er de faglige og personlige kvalifikationer nævnt i samme afsnit. Det betyder ikke nødvendigvis, at du bør gøre det samme i ansøgning og CV. Samtidig er jobannoncens kvalifikationsafsnit i mange tilfælde snarere udtryk for en ønskeliste end absolutte krav. Specielt hvis du søger inden for et område, hvor ledigheden er lav, kan du uden betænkeligheder søge jobbet, selv om du ikke opfylder alle krav.

Lad dog under alle omstændigheder være med at tage særligt hensyn til kravene om personlige kvalifikationer. Ofte er de ord uden et egentligt indhold, som passer på de fleste personer. Hvem er ikke forandringsparat, samarbejdsvillig og proaktiv? Læg dog mærke til betegnelser som betydelig arbejdsindsats, fleksibilitet og høj stresstærskel - de kan være udmærkede tegn på, hvad virksomheden faktisk forventer af sin nye medarbejder.

I ansøgning og CV skal du fremhæve de faglige kompetencer, som du opfylder i forhold til annoncen. Brug meget gerne eksempler. Hvad du ikke opfylder, lader du blot være med at nævne.

De ønskede personlige kvalifikationer beskriver du med lidt andre ord end dem, som var brugt i jobannoncen - gerne krydret med eksempler.

Vi tilbyder

I nogle jobannoncer findes et helt afsnit om, hvad virksomheden tilbyder sin kommende medarbejder i form af f.eks. flekstidsordninger, uddannelsesmuligheder, kantineforhold, frugtordninger m.v. Det er for at fremhæve sig selv som en god arbejdsplads, at virksomheden skriver sådan. At virksomheden faktisk nævner disse forhold viser også, at den har en holdning til sine ansatte og forstår, at den slags goder er værdifulde i et ansættelsesforhold.

Vær opmærksom på, at det ikke betyder, at du skal nøjes med en lavere løn - når nu der er alt det andet.

Hvad virksomheden tilbyder, kan også være spredt ud over de øvrige afsnit i annoncen. F.eks. kan uddannelsesmuligheder være nævnt som en naturlig del af stillingsbeskrivelsen.

Negative informationer

Nogle arbejdsgivere skriver også om mindre positive arbejdsforhold, f.eks. arbejdsplads med få midler eller en del overarbejde må forventes. Til den slags formuleringer er der to ting at sige: Arbejdsgiveren er ærlig, hvilket er et plus, men kan du finde dig i at arbejde under disse forhold? Det er værd at tage med i dine overvejelser, inden du bruger tid på at søge jobbet, for en ting er helt sikker: Den slags information skal tages for pålydende, ellers stod det der ikke.

Hvis der er brugt mere direkte negative formuleringer i annoncen, er der også grund til at være på vagt. Disse eksempler er utroligt nok hentet fra virkelige annoncer: ikke en ildelugtende oplevelse - vi forventer, du er velsoigneret - du møder til tiden (som om det ikke var en selvfølge i et arbejdsforhold). Naturligvis skal du også tage disse krav for pålydende, men det er alligevel tankevækkende, at arbejdsgiveren faktisk skriver sådan, for det siger i høj grad noget om virksomhedens menneskesyn. Det er heller ikke nogen undskyldning for en sådan sprogbrug, at den er sædvane inden for nogle brancher. Som ansøger bør du altid overveje grundigt, om du kan finde sig i at være ansat et sted, der skriver på den måde til sine kommende medarbejdere. Det skal dog lige siges, at det er de færreste jobannoncer, der har den slags indhold.

Den gennemgående sprogbrug

Læg i øvrigt altid mærke til annoncens gennemgående sprogbrug. Er den uformel og måske endda både humoristisk og ironisk, så skriv en mere uformel ansøgning, der benytter de samme midler. Gå dog under ingen omstændigheder på kompromis med de oplysninger, der forventes i en ansøgning eller CV, for at kunne skrive kreativt.

De fleste annoncer i dag anvender tiltaleformen "du". Derfor bør du heller ikke skrive "De" i ansøgningen. Skriv hellere "I" og "jer".

Formelle oplysninger

I jobannoncen står også, hvortil ansøgningen skal sendes, og om den kan sendes med e-mail. Husk, at du ikke må sende ansøgningen elektronisk, medmindre det er klart angivet.

Webadressen står der naturligvis også. Besøg den endelig. Desto mere du ved om virksomheden, desto bedre kan du skrive din ansøgning eller forberede dine spørgsmål til en eventuel telefonsamtale. Der er nemlig i de fleste jobannoncer oplyst et telefonnr. til en kontaktperson. Det er en god idé at ringe - men kun med relevante spørgsmål. Hvis arbejdsgiveren opfatter din henvendelse som irrelevant og dermed forstyrrende, vil der ikke være noget vundet ved denne personlige kontakt, snarere tværtimod.

Endelig er der også ofte angivet en ansøgningsfrist. Husk, at det altid er en fordel at sende ansøgningen hurtigst muligt og ikke vente til sidste øjeblik.© 2006 TEKSTMASKINEN.net Kun til privat brug og undervisning!

0 brugere online Tekstmaskinen.net • info@tekstmaskinen.net